Aktive Lokalsamfunn

mandag 13. april 2015

Prosjektavslutning for 2014/2015 14. april Idrettens Hus

Prosjektets aktive periode ute i klubb var frem til påske. Vi er nå inne i en periode med ettearbeid.

14. April avsluttes prosjektet på Idrettens Hus med en evaluering, lunch og utdeling av attester for gjennomført prosjekt.

Det vil også komme tilbakemelding fra klubbene etter følgende mal:

Vi ønsker tilbakemelding i forhold til prosjektet på følgende punkter:

Nivå 1: Trenerressurs – hvordan har opplever dere at vår elev har fungert som trenerressurs. Ønsker da gjerne tilbakemelding fra de som har hatt ukentlig kontakt med. Fokus på ting som er bra, men også om noe kunne vært gjort bedre. Aktuelle knagger: planlegging av økter, gjennomføring av økta, melding om evt fravær

Nivå 2: Prosjektnivå – I hvilken grad oppfatter klubben dette som verdifull tilskudd til sine utøvere. Hva har vært bra og hva kunne vært tenkt endret. Vil vi bruke disse tilbakemeldingene inn i neste skoleår. Tilbakemeldingene har vil være basis for nevnte møte i mai/juni.

Vi forventer oss tilbakemelding på begge nivåer. Frist for tilbakemelding: onsdag 15. april
Prosjekthilsen fra Kongsberg vgs/Idrettsfag


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar