Aktive Lokalsamfunn

torsdag 23. juni 2016

Prosjekt 2015-16 avslutet

Nok et meget spennende og lærerik prosjekt ble avsluttet ved Idrettshuset i Drammen i regi av Buskerud Idrettskretsen.

I år:
Antall elever som har vært trener: 26stk
Antall barn som har vært trent i perioden: 436stk
Antall gjennomført trenerøkter: 179stk
Antall gjennomført barnøkter: 8720stkstk
Gjennomsnitt tid/økt: 83min
Antall timer trening gjennomført: 247,3t


Tilbakemelding fra elever: 1-5 hvor 1 er meget litt og 5 meget bra/fornøyd.

I hvilken grad har kommunikasjonen med klubben/treneren fungert?
I hvilken grad fikk du veiledning av klubben/treneren?
I hvilken grad har oppfølgingen av læreren fungert?
I hvilken grad fikk du veiledning av læreren?
I hvilken grad er du fornøyd med innsatsen din generelt?
I hvilken grad fikk du gode relasjoner med barna i gruppen din?
I hvilken grad var barna trygge på deg som trener?
I hvilken grad fikk du til noe progresjon i aktiviteten i løpet av perioden?
I hvilken grad er du fornøyd med den faglige kvaliteten på øktene?
I hvilken grad har du reflekter selv over din prestasjon som trener i løpet av perioden?
Hvordan vurderer du arbeidsbelastningen i forhold til timetallet i faget?
Hvordan vurderer du prosjektet sammenlignet med gjennomføring på skolen med medelever? Har du lært noe mer av prosjektet?
4,50
4,12
4,46
4,35
4,58
4,62
4,65
4,46
4,42
4,23
3,77
4,19

Hva har du lært i prosjektet som du ikke kunne ha lært på skolen med klassen?
Det er en veldig forskjell på gruppen man trener. Klassen er man trygg på og de gjør som man sier, men ungene er noe mer krevende å trene. De er ikke kjente med deg fra før av og de gjør ikke alltid som du sier. Det er også veldig annerledes å skulle ha en gruppe over lengre tid, da er en periodeplan viktig, og det er viktige med mål. Fordi på sikt så kan man se endringer, og man når målene gjennom riktig trening.
Utfordrende unger. Måtte forklare grundigere og vise øvelsene nøyere.
Lært å tilpasse økter til mindre barn. Blitt en mer autoritær og fremtredende leder
Det er ikke ma mye jeg har gjort bortsett fra å ringe og sende mailer.. Dette kunne jeg ikke gjort i salen.
Den praktiske biten av faget, det å være med ungene og se hvordan øvelsene fungerer med ungene.
praksisen har gitt meg virkelig erfaring av hvordan barn opptrer med en trener, dette ville jeg ikke fått sett med kjente ansikter fra skolen på samme alder som meg selv
Det jeg har lært mest om, på alle mulige måter, er hvordan barna oppfører seg mot hverandre og meg som trener... Jeg har også lært nye metoder for å fange barnas oppmerksomhet og interesse for aktivitetene jeg har lagt opp til
Hvordan man oppfører seg ovenfor barn, at man er et forbilde og blir sett opp til, å opptre voksent og å være flink til å være tydelig og klar med barna.
Å jobbe med en yngre og mer utfordrende gruppe elever
Hvordan det er å lede en annen type gruppe,
Jeg har fått jobbet med, at elevene skal lære nye ting, og at de skal ha progresjon. Det er vanskelig å se i klassen, fordi alle kan aktivitetene og opplegget mitt foregår bare over en time.
Jeg har lært å bli kjent med nye barn, og måtte jobbe med å tilpasse nivået. Når man jobber med hester og barn, kan det fort skje at noen blir redde. Og jeg har da lært å holde meg rolig, men samtidig bestemt, slik at elevene takler utfordringen, og ikke er redde lenger.
Jeg har lært meg å være imøtekommende, og ta imot nye elever, og bli kjent med dem. Prate mye med de, og bry meg om de.
Er noe helt annet å lede barn i alderen jeg gjorde. Det er mer utfordrene, og faktisk noe mer gøy på sin egen måte.
Å ha nye mennesker å trene, som man må bli kjent med og tilrettelegge for
Man lærer mer hvordan man skal behandle folk man ikke kjenner fra før av, da de øktene vi har på skolen er alle med folk vi er komfortable med.
Arbeide med barn, og hvordan det er å være trener.
Styre treningene hvordan jeg vil
At man må være mer konkret og tydelig med barn, samt mer tålmodig
lede personer du ikke kjenner i nye og ukjente omgivelser. nye erfaringer.
Ordvalg og mengde beskjeder har stor betydning.
Hvordan et oplegg fungerer med forskjelige type barn. det er noen som ikke er like fokusert som andre og gjør at du som trener får en utfordering.
Hvordan man må oppføre seg med yngre utøvere kontra de litt eldre. Også lært å forholde meg til en større gruppe enn halve klassen.
Det og trene barn og ikke bare jevnaldrene elever.  
Har lært mye om at barn har mye energi og vil få utløp for sin egen kreativtet. Fokuset på oss faller lett bort og det å vinne oppmerksomheten deres igjen kan være krevende. Vi har ledet større grupper enn på skolen og vi har fått muligheten til å lære bort noe nytt og se progresjonen på det som har blitt lært.
gir mye mer ros til barn enn til jevnaldrende
har lært å håndtere mindre barn, slik at jeg skaffer oppmerksomheten dems lettere, og at de hører på det jeg har å si.
At små barn har litt vanskelig får å høre, og at det er vanskelig å holde oppmerksomheten deres på plass til en hver tid

Vi ønsker alle interesserte klubber velkomne som praksisplass fra høsten med en ny gruppe 3.klasse idrett. Ta kontakt: damien.renard@bfk.no

Man finner alle øktplaner over 3 år sortert etter idretter lengre opp til venstre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar