Aktive Lokalsamfunn

mandag 16. juni 2014

Elevenes sluttrapport fra Ungdomsløftet


Sitat 1: "Gjennom prosjektet har jeg lært utrolig mye om hvordan det er å være trener, og hvordan vi må forholde oss til utøverne. Det har vært en veldig stor læringsprosess, noe jeg veit jeg kommer til og få bruk for. Jeg har blitt mer selvstendig og mer selvsikker på hva jeg driver med. "

Les hele rapporten eller se flere tilbakemeldinger fra prosjektet.


Sitat 2 "Jeg syntes totalt sett at dette var et veldig bra prosjekt. Jeg kunne ikke fått like mye ut av ledelse på skolen og heller ikke i løpet av en uke på en barneskole heller. Jeg har blitt tryggere i rollen som leder og er glad for at jeg fikk være med på dette. Om de tilbakemeldingene som kommer blir tatt imot anbefaler jeg virkelig at dette prosjektet gjennomføres til neste år også!"

Sitat 3 "Gjennom prosjektet har jeg lært masse om meg selv og trenerrollen, og tilegnet meg mange erfaringer gjennom sesongen. Selv om det til tider både har vært tidkrevende og vanskelig å være trener, har det også gitt meg mye positivt. Det har vært en spennende periode som har lært meg mye, og jeg er derfor veldig glad vi fikk prøve oss som trenere gjennom dette prosjektet. Jeg sitter derfor igjen med mange gode minner og opplevelser etter prosjektet som jeg skal ta med meg videre i livet. "

Sitat 4 "Jeg har lært at man skal ikke gi opp et prosjekt selv om alt ikke går etter planen. Nye prosjekter tar tid, og hvis man gir det tid så vil man oppnå gode resultater. Mats og jeg har gjennom hele prosjektet ført logg i bloggen som er opprettet, og føler den har vært til stor hjelp for å se tilbake på de ulike aktivitetene vi har gjennomført, og ikke minst hvordan øktene har gått. Jeg sitter igjen med en god følelse etter mye nyttig og ny erfaring som leder. Har lært utrolig mange nyttig og enkle tips om hvordan man bør være en god leder for ulike grupper. Dette er en stor erfaring jeg kommer til å ta med meg videre. "

Sitat 5 "Prosjektet Ungdomsløftet var noe nytt og spennende. Det var en mulighet vi som elev/trener kunne få erfaring, kunnskap og motivasjon til å fortsette som trener.  Gjennom ca. 5-6 måneder med trenererfaring føler jeg meg selv mye mer trygg i rollen som trener. Selvfølgelig var det ikke noe helt nytt i høst. Mye var likt slik vi har gjort det på skolen, men en lærer å takle nye utfordringer, møte nye mennesker og ikke minst har det gøy i trenerrollen. Å jobbe med en ungdomsgruppe over lengre tid kan også være litt krevende til tider. Spesielt den delen hvor det er veldig vanskelig å få konkrete tilbakemeldinger fra utøverne. Det gjør at en ikke helt vet om treningen en gjør er hundre prosent. En kan se, forstå og høre mye, men det hadde vært enda lettere med flere tilbakemeldinger. "

Sitat 6 "FriskLiv og «Prosjekt Ungdomsløftet» har vært en veldig god erfaring å ta med seg videre. Det har vært utrolig lærerikt, morsomt, spennende og nytt, og det har gjort meg til en mye bedre leder/trener. Planlegging av slike økter har vært veldig annerledes enn planlegging av økter for klassen – på en svært positiv måte. Nå fikk vi testet ut det vi har lært tidligere, og satt kunnskapen ut i praksis for barn/ungdom. Videre vil dette prosjektet være relevant for jobb og andre settinger, samtidig som vi i tillegg fikk referanse/bevis som kanskje kan være nyttig videre. Nå sitter jeg igjen med bare positive erfaringer, og det har nok vært noe av det mest nyttige vi har gjennomført på videregående. Et veldig kult og bra prosjekt, som kommende klasser også bør få være med å gjennomføre!"

Sitat 7 "Alt i alt syntes jeg dette har vært et fint og lærerikt prosjekt som har gitt mange gode erfaringer og kunnskaper. Jeg har nå blitt mye sikrere på meg selv som trener. En annen ting jeg likte godt med prosjektet var at vi fikk muligheten til å bli kjent med mange flinke og hyggelige utøvere, som vi fikk et godt forhold til. Det var også veldig hyggelig å høre at utøverne hadde fått en positiv oppfatning av oss som trenere ettersom vi ble spurt etter når vi ikke var til stede. Oppsummert er prosjektet bra og lærerikt og til å anbefale kommende klasser. "

Sitat 8 "Jeg syntes dette prosjektet har vært ekstremt læringsnyttig. Man har fått masse av erfaring som man ikke kunne fått på noen annen måte. Det å kjenne på hvordan man må forholde seg til andre rundt laget med trenere, lagledere og foreldre samtidig som man har hovedfokuset på å trene barna gjør det krevende. Det er mye jobb og det tar mye tid. Det var kanskje det som var den største negative delen av prosjektet. Tiden vi fikk fri fra skolen samsvarte ikke med tiden vi måtte bruke på det. Men samtidig så er kanskje dette noe av det mer nyttige vi har lært i løpet av skoleåret. Her får man ledererfaringer, samfunnserfaringer og man får brukt mye av det vi har lært i treningslæra.
Prosjektet har for min del vært moro, og jeg føler at det har vært nyttig. I fremtiden kan jeg se for meg at jeg trener et lag en gang og da har denne situasjonen gjort meg mer sikker på dette. Samtidig trur jeg barna syntes det er svært artig at de blir trent av ungdom og at det ikke er en pappa som må ta på seg dette ansvaret. Idrettsgleden blant barna er inspirerende og noe man kan ta med seg.
"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar