Aktive Lokalsamfunn

mandag 18. februar 2013

Søknad om prosjekt - Sammen om Ungdomsløftet

Kongsberg Videregående skole, Kongsberg kommune ved en nyetablert Frisklivssentral, Kongsberg Idrettsråd som representant for idretten og Buskerud Idrettskrets søker om midler til et samarbeidsprosjekt i Kongsbergregionen.


Behandling:
«Buskerud idrettskrets, Ungdomsløftet – Behandling av søknad utsettes. Det initieres dialog med søker før endelig behandling»

På bakgrunn av dialog, og gjennomgang av ny dokumentasjon, velger regional koordinator å gi ny innstilling i rådets behandling av saken den 19 mars 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar